KALENDER VAN DE VOORBIJE EN KOMENDE PROCESDAGEN

De procesdagen worden in inverse chronologiesche volgorde weergegeven (dus meest recente bovenaan).
Voor een overzicht van de toestand van alle 69 BHV-dienstweigeringsprocessen:klik hier (pdf bestand)
Hieronder vindt u de "kalender" van de voorbije en komende procesdagen.

21 januari 2009, Hof van Beroep te Antwerpen: Uitspraak laatste BHV-zaak in beroep, cfr zitting 24 december 2008. Gelet op het feit dat meer dan een jaar verstreken is sedert de verkiezingsdatum van 10 juni 2007, zal hoogst waarschijnlijk de verjaring dienen vastgesteld te worden.

24 december 2008, Hof van Beroep te Antwerpen: De laatste BHV-zaak van een dienstweigeraar veroordeeld in eerst aanleg in Turnhout (zitting 7 mei), werd in beroep gepleit in Antwerpen. De uitspraak volgt op 21 januari 2009. Gelet op het feit dat meer dan een jaar verstreken is sedert de verkiezingsdatum van 10 juni 2007, zal de verjaring dienen vastgesteld te worden.

7 oktober 2008, Hof van Cassatie te Brussel: Het beroep in cassatie voor de de zaak van de "4 van Dendermonde" werd verworpen.

30 september 2008, Hof van Cassatie te Brussel: Vandaag werd in cassatie de zaak gepleit van de "4 van Dendermonde". Ter herinnering: deze 4 dienstweigeraars werden in Dendermonde vrijgeproken in eerste aanleg op 17 september (Klik hier om de tekst van het vonnis op te halen (PDF bestand 5 blz), maar in beroep op 17 januari 2008 in Gent veroordeeld (met uitstel van betaling). Onze dienstweigeraars tekenden cassatieberoep aan. De uitspraak in cassatie volgt op 7 oktober.

25 september 2008, Hof van Beroep te Gent: Uitspraak van het arrest voor de laatste dienstweigeraar in beroep te Gent (zaak veroordeling Oudenaarde in eerste aanleg op 11 april). Het hof heeft onze dienstweigeraar buiten vervolging gesteld wegens verjaring, de Belgische staat moet instaan voor de proceskosten. Opnieuw een vrijspraak dus.

25 juni 2008, Hof van Beroep te Antwerpen: Uitspraak van het arrest voor de enige Antwerpse dienstweigeraar (zitting 11 juni). Onze dienstweigeraar werd vrijgesproken wegens verjaring. De proceskosten zijn voor de Belgische staat.

25 juni 2008, Hof van Beroep te Gent:Het beroep tegen de veroordeling door de correctionele Rechtbank van Oudenaarde (vonnis dd. 11 april 2008, beroep aangetekend op 25 april) werd vandaag behandeld voor de 3de correctionele Kamer van het Hof van Beroep te Gent. Onze advocaten hebben verjaring gepleit. Uitspraak volgt op 25 september.

11 juni 2008, Hof van Beroep te Antwerpen: Het beroep tegen de veroordeling door de correctionele rechtbank te Antwerpen werd vandaag behandeld (cfr. zitting 30 april 2008, verzet aangetekend op 20 mei tegen het verstekvonnnis van het Hof van beroep). Onze advocaten hebben verjaring gepleit. Uitspraak volgde op 25 juni (en dus niet op 1 september zoals eerder voorzien).

3 juni 2008, Hof van Beroep te Brussel: Uitspraak verstekvonnis voor de 57 overblijvende BHV-dienstweigeraars van Halle-Vilvoorde (verstek zitting 6 mei). Het Hof heeft de overige 57 dienstweigeraars van Vlaams-Brabant buiten vervolging gesteld wegens verjaring. De Belgische staat werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Dit betekent dat in de provincie Vlaams-Brabant geen enkele dienstweigeraar is veroordeeld terwijl het princiepsarrest met de vrijspraak van 20 mei volledig overeind blijft.

20 mei 2008, Hof van Beroep te Brussel: Belangrijke overwinning: BHV-dienstweigeraar vrijgesproken door het Hof van Beroep in Brussel op principiële gronden.

Persbericht werkgroep BHV
Het Hof van Beroep van Brussel heeft op dinsdag 20 mei een BHV-dienstweigeraar uit Lennik (Vlaams-Brabant) vrijgesproken die geweigerd had te zetelen als bijzitter in een stembureau van de gemeente Lennik. Hij had deze weigering gemotiveerd op grond van het discriminerend karakter en de ongrondwettigheid van de kieskring BHV (arrest Arbitragehof mei 2003). Deze motivatie wordt nu door het Het Hof aanvaard als wettige reden voor zijn dienstweigering.
Het arrest is een grote overwinning voor de BHV-dienstweigeringsactie en voor de Vlaamse Beweging, het is ook een hart onder de riem voor de burgemeesters en de bevolking van Vlaams-Brabant.
Het arrest betekent ook een overwinning voor de rechtsstaat. De Vlamingen hebben het recht aan hun kant. Voor het rechtzetten van discriminatie en onwettelijkheid kan geen prijs betaald worden.
Het Halle Vilvoorde Komitee dankt iedereen die heeft meegewerkt om dit resultaat te behalen: de dienstweigeraars, de burgemeesters en gemeenten van Vlaams-Brabant en elders in Vlaanderen, en zovele gewone Vlamingen die ons door dik en dun hebben gesteund.

Lees het Arrest van het Hof van Beroep te Brussel (pdf bestand afladen)

20 mei 2008, Hof van Beroep Antwerpen: Vandaag werd door onze advocaten beroep aangetekend tegen de veroordeling in eerste aanleg van onze dienstweigeraar in Turnhout (cfr zitting 7 mei). Daardoor zal de zaak opnieuw in behandeling worden genomen door het hof van beroep te Antwerpen op 24 december 2008 (!).

20 mei 2008, Hof van Beroep Antwerpen: Vandaag werd door onze advocaten verzet aangetekend tegen de veroordeling bij verstek van de Antwerpse dienstweigeraar (cfr zitting 30 april 2008). Daardoor zal de zaak opnieuw in behandeling worden genomen op 11 juni.

7 mei 2008, correctionele rechtbank Turnhout: Uitspraak van het vonnis voor de BHV-dienstweigeraar van Turnhout, zaak gepleit op 5 maart 2008 (uitgesteld op 9 april 2008). Ook dit vonnis was een veroordeling. Er werd beroep aangetekend op 20 mei. Dit was het laatste vonnis in eerste aanleg, er kunnen geen nieuwe dagvaardingen meer komen wegens verjaring.

6 mei 2008, Hof van Beroep te Brussel: Behandeling van 57 zaken in beroep die op 21 april werden uitgesteld door de rechtbank wegens tijdsgebrek. De verdediging liet verstek gaan wegens het ontbreken van essentiële stukken in het dossier. In het bijzonder werden tot nog toe de algemene richtlijnen (om afwezige voorzitters en bijzitters te vervolgen) die door een werkgroep van het college van procureurs-generaal werden uitgewerkt, en aan alle parketten overgemaakt, niet meegedeeld en dus niet aan het dossier toegevoegd. Nochtans heeft het Openbaar Ministerie zich uitdrukkelijk en herhaaldelijk op die instructies beroepen.
Bovendien werd op de herhaalde vraag van de beklaagden om een onderzoek te voeren naar de wettigheid van de kiezerslijsten in Vlaams-Brabant (waar vele gemeenten geen kiezerslijsten hebben opgesteld) door het Openbaar Ministerie niet ingegaan. De betrokken beslissingen van gemeentebesturen om de kiezerslijsten niet op te stellen, noch de eventuele beslisssingen van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, werden aan het dossier toegevoegd. Nochtans is de toevoeging van deze stukken aan het strafdossier essentieel.
Zonder deze stukken is het dossier kennelijk onvolledig en kan de verdediging niet op faire wijze gevoerd worden.
De beklaagden hebben dan ook verstek laten gaan op grond van deze ernstige schending van het recht van verdediging.
Het hof heeft de zaak nu in beraad genomen en zal een arrest uitspreken op 3 juni 2008 . Daarna zal de zaak (na verzet door de verdediging) op een latere datum opnieuw behandeld worden op een nieuwe zitting van het Hof van Beroep .
30 april 2008, Hof van beroep te Antwerpen: Vandaag werd de zaak van een BHV-dienstweigeraar uit Antwerpen in behandeling genomen door het Hof van Beroep te Antwerpen, na eerdere veroordeling voor de correctionele rechtbank op 14 maart. De verdediging vroeg uitstel wegens het ontbreken van essentiële stukken in het dossier. In het bijzonder werden tot nog toe de algemene richtlijnen die door een werkgroep van het college van procureurs-generaal werden uitgewerkt, en aan alle parketten overgemaakt, niet meegedeeld. Nochtans heeft het Openbaar Ministerie zich uitdrukkelijk op die instructies beroepen. Toevoeging van dit stuk aan het strafdossier is essentieel volgens de verdediging. Het gevraagde uitstel werd door het hof geweigerd, waarna de verdediging, wegens schending van haar rechten, de zaal heeft verlaten. Het hof heeft de zaak nu in beraad genomen en zal een arrest bij verstek uitspreken. De uitspraak met veroordeling van onze dienstweigeraar volgde enkele dagen later. Er werd verzet aangetekend op 20 mei, waardoor de zaak opnieuw zal voorkomen op 11 juni.

25 april 2008, beroep aangetekend tegen veroordeling in Oudenaarde: Vandaag werd bij het Hof van Beroep in Gent via onze advocaten beroep aangetekend voor de dienstweigeraar die in Oudenaarde veroordeeld werd op 11 april 2008.

21 april 2008, Hof van Beroep te Brussel: Effectieve start van 58 BHV-zaken in hoger beroep te Brussel die werden uitgesteld op 7 en 8 april. Het betreft de zaken in beroep van 50 dienstweigeraars veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel en 7 dienstweigeraars veroordeeld door de correctionele rechtbank van Leuven begeleid door onze advocaten van Haviko, plus 1 andere zaak uit Leuven met eigen raadsman. Van de 58 zaken die voorzien waren voor behandeling werd slechts één zaak gepleit, nl. de zaak van een BHV-dienstweigeraar uit Lennik. Burgemeester Willy De Waele werd als getuige verhoord op vraag van de verdediging. De uitspraak in deze zaak is voorzien voor 20 mei. Alle andere zaken werden uitgesteld naar 6 mei.

11 april 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: Uitspraak van het vonnis voor de 2 BHV-dienstweigeringszaken die op 1 februari gepleit werden (uitstel van 28 maart). Opnieuw werd 1 dienstweigeraar vrijgesproken. De tweede werd veroordeeld tot een boete van 275 EURO met uitstel. Dit betekent dat niet betaald moet worden tenzij een nieuwe ernstige veroordeling wordt opgelopen binnen de termijn van 3 jaar. Zoals voor alle andere veroordelingen werd beroep aangetekend. Dit beroep komt voor op 25 juni.

9 april 2008, correctionele rechtbank Turnhout: Uitspraak van het vonnis voor de BHV-dienstweigeraar van Turnhout, zaak gepleit op 5 maart 2008. Het vonnis werd uitgesteld naar 7 mei.

7 en 8 april 2008, Hof van Beroep te Brussel: Start van de behandeling van het BHV-monsterproces van 57 zaken in hoger beroep te Brussel, verdeeld over 2 dagen (beroep ingesteld door 50 dienstweigeraars veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel en 7 dienstweigeraars veroordeeld door de correctionele rechtbank van Leuven). Op vraag van onze advocaten werd de behandeling uitgesteld naar 21 april.

28 maart 2008, beroep aangetekend tegen veroordeling in Antwerpen: Vandaag werd via onze advocaten beroep aangetekend door de dienstweigeraar die in Antwerpen veroordeeld werd op 14 maart 2008.

28 maart 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: De uitspraak van het vonnis voor deze 2 BHV-dienstweigeringszaken (gepleit op 1 februari) werd opnieuw uitgesteld, ditmaal naar 11 april.

14 maart 2008, correctionele rechtbank Antwerpen: Uitspraak van het vonnis voor de BHV-zaak van Antwerpen gepleit op 15 februari. Ook deze BHV-dienstweigeraar werd veroordeeld. Er werd beroep aangetekend op 28 maart. Dit beroep komt voor op 30 april.

13 maart 2008, correctionele rechtbank Brussel: Vandaag werd beroep aangetekend door de 14 BHV-dienstweigeraars die in Brussel werden veroordeeld op 28 februari. Ook voor deze zaken start de behandeling in beroep op 7-8 april 2008.

5 maart 2008, correctionele rechtbank Turnhout: Verdediging ten gronde van 1 BHV-zaak in Turnhout voor een kamer met drie rechters. De uitspraak volgt op 9 april.

29 februari 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: De uitspraak van het vonnis voor de 2 BHV-dienstweigeringszaken werd uitgesteld naar 28 maart 2008 (en daarna nog eens naar 11 april).

28 februari 2008, correctionele rechtbank Brussel, om 9 uur: 14 BHV-dienstweigeraars werden veroordeeld tot boetes van 412,5 EURO, 1 dienstweigeraar werd vrijgesproken. Lees meer

21 februari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Uitspraak van het vonnis voor in totaal 15 BHV-dienstweigeringszaken: twee zaken die op 24 januari, en 13 zaken die op 31 januari gepleit werden. De uitspraak werd uitgesteld naar 28 februari wegens ziekte van de voorzitter. Voor de toestand van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen op 21 februari klik hier

15 februari 2008, correctionele rechtbank Antwerpen, om 9 uur: (Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal D1). Verdediging ten gronde voor de BHV-dienstweigeraar van Antwerpen, zaak die werd uitgesteld op 14 januari wegens vraag naar een kamer met drie rechters. Uitspraak op 14 maart 2008.

1 februari 2008, beroep aangetekend tegen veroordelingen van Leuven Vandaag werd beroep aangetekend door de 7 veroordeelde dienstweigeraars van Leuven (vonnis 17 januari 2008).

1 februari 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: Verdediging ten gronde voor de twee BHV-dienstweigeraars van Oudenaarde (zaak uitgesteld op 11 januari op vraag van de procureur). Uitspraak volgt op 29 februari.

31 januari 2008, cassatieberoep aangetekend: Vandaag werd cassatieberoep aangetekend tegen de 4 veroordelingen in beroep te Gent.

31 januari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Verdediging ten gronde voor 13 zaken: 9 overblijvende zaken van Brussel-Halle-Vilvoorde die uitgesteld werden op 24 januari, en 4 zaken in verzet die werden doorverwezen op 25 januari. De uitspraak op 21 februari.

25 januari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Inleiding van het verzet tegen de 4 verstekvonnissen van 30 november 2007. Het verzet werd ontvankelijk verklaard en op vraag van de verdediging werden de zaken verwezen naar een kamer met 3 rechters die zal zetelen op 31 januari. Voor een overzicht van de toestand van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen tot 25 januari:klik hier

24 januari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Het ging over de 11 zaken van Brussel-Halle-Vilvoorde die nog niet gepleit werden omdat ze uitgesteld werden op 20 december 2007. Slechts 2 van de 11 zaken werden effectief gepleit. Voor die 2 zaken volgt het vonnis op 21 februari. De overige 9 zaken werden opnieuw uitgesteld wegens tijdsgebrek, ditmaal naar donderdag 31 januari. Voor een verslag van de zitting lees het persverslag van Belga.

17 januari 2008, Hof van Beroep Gent: Uitspraak inzake het beroep ingesteld door het Openbaar Ministerie tegen de 4 vrijspraken van Dendermonde. De 4 dienstweigeraars werden door het hof van beroep in Gent op 17 januari 2007 veroordeeld tot een boete van 275 EURO met uitstel van 3 jaar. Dit betekent dat niet betaald moet worden indien geen ernstige veroordeling wordt opgelopen binnen die termijn. Lees het persbericht van 17 januari. Voor een overzicht van de toestand van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen tot 17 januari:klik hier

17 januari 2008, correctionele rechtbank Leuven: Uitspraak voor de 7 zaken die op 20 december gepleit werden in Leuven. De zeven BHV-dienstweigeraars uit Leuven werden door de correctionele rechtbank te Leuven veroordeeld tot de ongebruikelijk hoge boete van 550 € (zonder uitstel), verhoogd met de gerechtskosten. Zoals voor de 36 BHV-veroordeelden in Brussel werd ook hier beroep aangetekend (op 1 februari 2008). Lees het persbericht van 17 januari.

14 januari 2008, correctionele rechtbank Antwerpen: Voor de eerste keer werd een BHV-dienstweigeraar gedagvaard in Antwerpen. Onze advocaten hebben een kamer met drie rechters gevraagd en verkregen, waardoor de zaak uitgesteld werd naar 15 februari 2008.

11 januari 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: De zaak van de twee BHV-dienstweigeraars van Oudenaarde werd (op vraag van de procureur) uitgesteld na ontvangst van onze besluiten. De zaak wordt nu gepleit op 1 februari 2008.

3 januari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Onze advocaten hebben beroep aangetekend in de zaken van 35 BHV-dienstweigeraars die in eerste aanleg veroordeeld werden op 20 december 2007.

3 januari 2008, correctionele rechtbank Brussel: Uitspraak voor de 36ste dienstweigeraar van Brussel-Halle-Vilvoorde (waarvoor er op 20 december nog geen vonnis was). Het vonnis is eensluidend met dat van de 35 veroordelingen van 20 december. Er werd beroep aangetekend door onze advocaten. Voor een overzicht van de toestand van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen op 31 december 2007:klik hier

20 december 2007, correctionele rechtbank Leuven: De zaak van de 7 dienstweigeraars van Leuven (die op 29 november werden doorverwezen) werd gepleit voor een kamer met 3 rechters. Uitspraak volgt op 17 januari.

20 december 2007, correctionele rechtbank Brussel: Veroordeling van 35 BHV-dienstweigeraars en vrijspraak van 2 dienstweigeraars (waarvan 1 wegens niet geldig gevat). Voor een 36ste dienstweigeraar wordt het vonnis pas uitgesproken op 3 januari. De 35 veroordeelde dienstweigeraars zullen in beroep gaan. Daarnaast werd de zaak voor 11 dienstweigeraars uitgesteld naar 24 januari 2008 (nl. voor de 4 dienstweigeraars waarvan het dossier op 29 november ontbrak, en voor de 7 dienstweigeraars die op 12 december werden doorverwezen (en waarvan de dagvaarding nietig werd bevonden).

17 december 2007, correctionele rechtbank Oudenaarde: Twee nieuwe processen tegen BHV-dienstweigeraars worden ingeleid in Oudenaarde. Onze advocaten hebben een kamer met drie rechters gevraagd en gekregen, waardoor de zitting verdaagd werd naar 11 januari 2008. Voor een overzicht van de toestand van alle 67 BHV-dienstweigeringsprocessen tot 17 december, klik hier

13 december 2007, Hof van Beroep Gent: De uitspraak in beroep werd uitgesteld naar 17 januari 2008. Het betreft de 3 eerste dienstweigeraars die in Dendermonde werden vrijgesproken in eerste aanleg.

13 december 2007 om 9 uur, Hof van Beroep Gent: Verdediging ten gronde voor de 4de dienstweigeraar die in Dendermonde in eerste aanleg werd vrijgesproken. Uitspraak volgt op 17 januari 2008 (samengevoegd met de uitgestelde uitspraak voor de eerste 3 vrijspraken van Dendermonde).

12 december 2007 om 8u45 uur, correctionele rechtbank Brussel: Inleiding proces van 7 BHV-dienstweigeraars die opnieuw gedagvaard werden na de zitting van 16 november (omdat de dagvaarding toen niet binnen de wettelijke termijn was toegekomen). De zaak van deze 7 dienstweigeraars werd verwezen naar 20 december en op 20 december opnieuw uitgesteld, ditmaal naar 24 januari 2007 (samen met 4 andere dienstweigeraars die al eerder werden doorverwezen naar 20 december).

30 november 2007, correctionele rechtbank Brussel: Verstekvonnis voor 4 processen. Het gaat over 4 dienstweigeraars die niet (of te laat) op de hoogte waren van hun dagvaarding op 16 november, of zelfs nooit een dagvaarding voor 16/11 hadden ontvangen. Onze advocaten hebben verzet aangetekend zodat deze 4 zaken opnieuw zullen behandeld worden op 25 januari 2008.

29 november 2007, correctionele rechtbank Leuven: Inleiding van 7 nieuwe processen in Leuven. Op vraag van de verdediging werden de 7 zaken doorverwezen naar een kamer met drie rechters, die zal zetelen op 20 december in Leuven. Voor een overzicht van de toestand van de BHV-dienstweigeringsprocessen op 29 november:klik hier

29 november 2007, correctionele rechtbank Brussel: Nieuwe zitting waarop ten gronde gepleit werd voor 37 (van de 53) processen die op 16 november ingeleid werden voor de correctionele rechtbank in Brussel. De anderen werden doorverwezen naar latere datum. Lees ons persbericht

16 november 2007: 53 nieuwe processen van BHV-dienstweigeraars voor de correctionele rechtbank in Brussel.
Er werd nog geen enkele zaak ten gronde gepleit. 41 zaken komen terug op een nieuwe zitting op donderdag 29 november om 14 uur. 7 zaken waarvoor de dagvaarding (vanwege de procureur) te laat kwam, werden opnieuw gedagvaard voor 12 december om 8u45. De overige 4 zaken (waarvan onze advocaten of de gedagvaarden zelf niet op de hoogte waren) zijn verwezen naar 30 november voor een verstekvonnis.
14 november, hof van beroep in Gent.
Vandaag werd voor de derde correctionele Kamer van het Hof van Beroep te Gent de zaak van drie BHV-dienstweigeraars gepleit. Zij waren in eerste aanleg door de correctionele rechtbank van Dendermonde vrijgesproken, maar het parket tekende beroep aan. De uitspraak in beroep in Gent was eerst voorzien voor de zitting van 13 december, maar werd op 13 december uitgesteld naar 20 december. Lees onze persmededeling van 14 november

15 oktober: Opnieuw vrijspraak voor BHV dienstweigeraar in eerste aanleg in Dendermonde
De correctionele rechtbank van Dendermonde sprak vandaag onze vierde BHV dienstweigeraar vrij. Lees onze persmededeling. Intussen is het parket van Dendermonde ook tegen deze vrijspraak in beroep gegaan. Het proces in beroep werd gepleit op 13 december in Gent. De verbetenheid waarmee het parket van Dendermonde zich op deze zaak stort (eerder werd al bijzonder snel overgegaan tot de dagvaarding), roept heel wat vraagtekens op. Blijkbaar moeten de mensen die de grondwet naleven en uit burgerzin geweigerd hebben aan ongrondwettige verkiezingen mee te werken, ONVERWIJLD en TEN ALLEN PRIJZE vervolgd en beboet worden. Lees onze persmededeling van 15 oktober hierover
17 september. Grote overwinning voor actie burgerzin: correctionele rechtbank van Dendermonde spreekt drie BHV dienstweigeraars vrij.
In het vonnis oordeelt de Rechtbank dat de drie burgers een wettige reden hadden om hun medewerking aan de verkiezingen te weigeren.
Klik hier om de tekst van het vonnis op te halen (PDF bestand 5 blz)

De werkgroep BHV feliciteert nogmaals de 187 burgers die de moed hebben opgebracht de grondwet boven de onwettige kieswet te plaatsen.

Het vonnis vormt een opsteker voor de andere dienstweigeraars die op dit ogenblik door het gerecht worden nagezeten met processen, politieverhoren of boetes ("minnelijke schikking") van 250 EURO. Het vonnis is meteen ook een bevestiging dat de rechtsstaat stand blijft houden, ook wanneer de overheid de rechtsregels manifest met de voeten treedt. Het bevestigt impliciet dat ook de politiek de rechtsstaat dient te eerbiedigen.

De door alle Vlaamse partijen beloofde splitsing van BHV zonder prijs, moet er nu eindelijk komen. Er is geen enkele reden waarom Vlaanderen een prijs zou betalen om te bekomen wat in Wallonie al decennia lang verworven en vanzelfsprekend is.

Het blijkt thans ook dat het onmogelijk is om nog nieuwe verkiezingen te houden op basis van de huidige wetgeving met de niet-gesplitste kieskring BHV.

21 augustus: Parket Dendermonde vervolgt dienstweigeraars.

Op de zitting van de vakantiekamer van de correctionele rechtbank van Dendermonde van 21 augustus kwamen de eerste drie zaken voor. Onze verdediging werd gepleit door meester Matthias Storme (Prof. KULeuven) en meester Igor Rogiers. De uitspraak volgt op 17 september. Bekijk het interview van TV-OOST met advocaat Matthias Storme en een dientweigeraar(ster).

               Videoclip TV OOST .wmv, 2.0 MB

In de andere arrondissementen werd een veertigtal dienstweigeraars lastig gevallen (vooral in de kantons Halle en Meise, waar het aantal dienstweigeraars bijzonder hoog was). De meesten onder hen kregen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 Ä of werden door de politie verhoord. Het aanbod tot minnelijke schikking werd op gemotiveerde wijze door de betrokkenen afgewezen.
Gewone burgers worden vervolgd voor hun weigering mee te werken aan ongrondwettige verkiezingen. Zou het niet logischer zijn dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het niet-uitvoeren van de arresten van het Grondwettelijk Hof worden gedagvaard ? Lees meer